Nevala, H.-M., Hämeenoja, E., & Lundgren, K. (2019). Ammattitaidolla kiertotalouteen – Osaamisen kehittämistä tarvitaan kaikilla aloilla ja työuran kaikissa vaiheissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 20(5), 81–88. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84830