Laitinen, A., Kinnunen, A., & Väisänen, T. (2019). Tulevaisuuden ennakointia – opintojen nivelvaiheita kehittämässä: Opiskelijoiden kokemuksia ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopiskelun nivelvaiheen yhteistyöstä. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 20(5), 89–97. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84832