Huhtala, S., & Tapani, A. (2020). Opettajat ja opiskelijat digimuukalaisina korona-ajassa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(2), 4–11. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/95731