Siklander, Pirkko, Jouni Hintikka, ja Leena Eskola. 2021. ”MindBusiness-Viitekehyksen Yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden Muutoksiin Korkeakouluopinnoissa – ’Kaikki Haasteet Ovat voitettavissa’”. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja 23 (1):78-96. https://journal.fi/akakk/article/view/107456.