Virtanen, Aila. 2022. ”Konstruktiivinen tutkimusote Miten koulutus ja elinkeinoelämän odotukset kohtaavat ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 8 (1):46–52. https://journal.fi/akakk/article/view/114874.