Aaltola, Pasi, Kirsi Lainema, Markku Laajala, Raija Hämäläinen, Ari Manninen, ja Sirpa Koponen. 2022. ”Tiedosta tekoihin: Vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen johtajien koulutuksessa”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 24 (1):27-43. https://doi.org/10.54329/akakk.115628.