Sipari, Salla, Sari Helenius, Nea Vänskä, Raisa Foster, ja Arto O. Salonen. 2023. ”Osallistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuus ammattikorkeakoulukontekstissa”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 24 (4):10-27. https://journal.fi/akakk/article/view/125872.