Partanen, Riikka, ja Sisko Häikiö. 2023. ”Toimiva monikielinen korkeakouluympäristö edistää kansainvälisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta: tapaustutkimus Lapin ammattikorkeakoulussa”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 25 (3):30-48. https://doi.org/10.54329/akakk.137488.