Huhtala, Sissi, ja Petri Ihantola. 2017. ”Oppimisanalytiikka digitaalisessa ympäristössä”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 19 (3):4-6. https://journal.fi/akakk/article/view/84745.