Mahlamäki-Kultanen, Seija, ja Mari Räkköläinen. 2016. ”Tutkimus- Ja kehittämisympäristö oppimisympäristönä”. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja 18 (4):4-8. https://journal.fi/akakk/article/view/84812.