Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2016. ”Erityinen Tuki elinikäisen Oppimisen Mahdollistajana Ammatillisessa Aikuiskoulutuksessa: Lectio KT, Lehtori Kaisa Rädyn väitöskirjan Tarkastustilaisuudesta 1.4.2016, Helsingin Yliopisto”. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja 18 (4):68-72. https://journal.fi/akakk/article/view/84856.