Airila, Auli, Pauliina Mattila-Holappa, Anna-Leena Kurki, ja Mikko Nykänen. 2019. ”Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (2):24-41. https://journal.fi/akakk/article/view/86932.