Rintala, Heta, Susanna Mikkonen, Laura Pylväs, Petri Nokelainen, ja Liisa Postareff. 2016. ”Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (4):9-21. https://journal.fi/akakk/article/view/89448.