Arvola, Outi, Jyrki Reunamo, ja Minna Kyttälä. 2020. ”Kohti Kieli- Ja Kulttuuritietoista Kasvatusta. Kasvattajat Lasten Osallisuuden Mahdollistajina Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä”. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja 22 (1):44–60. https://journal.fi/akakk/article/view/91032.