Väänänen, Ilkka, ja Kati Peltonen. 2020. ”Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 22 (2):52–69. https://journal.fi/akakk/article/view/95963.