Peltonen, K., Niiranen, S., Ikäheimonen, T. . ja Oikkonen, E. . (2021) ”Katsaus suomalaisen yrittäjyyskasvatustutkimuksen nykytilaan ja tulevaisuuden suuntiin”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(1), ss. 4–26. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/107441 (Viitattu: 22syyskuuta2021).