Peura, K. ja Aaltonen, S. (2021) ”Navigating the challenges in the transfer between experiential and formal learning in entrepreneurship”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(1), ss. 27–40. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/107445 (Viitattu: 22syyskuuta2021).