Römer-Paakkanen, T., Saaranen, P. ja Suonpää, M. (2021) ”Aloittavien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitykset yrittäjyydestä”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(1), ss. 41–58. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/107453 (Viitattu: 20syyskuuta2021).