Salmijärvi, T., Siklander, P., Vuopala, E. ja Impiö, N. (2021) ”Yrittäjyyden edistäminen korkeakouluissa – yrittäjyyslinjausten sekä kahden korkeakoulun käytänteiden tarkastelua”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(1), ss. 59–77. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/107455 (Viitattu: 22syyskuuta2021).