Siklander, P., Hintikka, J. ja Eskola, L. (2021) ”MindBusiness-viitekehyksen yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden muutoksiin korkeakouluopinnoissa – ’Kaikki haasteet ovat voitettavissa’”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(1), ss. 78–96. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/107456 (Viitattu: 22syyskuuta2021).