Miettinen, R., Lang, T., Pehkonen, L. ja Pihlainen, K. (2021) ”Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot, Eurooppalainen tutkintoviitekehys ja oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittäminen”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(2), ss. 13–31. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/109875 (Viitattu: 26helmikuuta2024).