Postareff, L., Lahdenperä, J. ja Virtanen, V. (2021) ”The role of self-compassion in teachers’ psychological well-being in face-to-face and online teaching during COVID-19”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(3), ss. 13–27. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/111701 (Viitattu: 26helmikuuta2024).