Pietilä, P. ja Laitinen, M. (2022) ”’Koulutusta kaikille?’ – esteettömyys korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 13(3), ss. 68–77. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/114561 (Viitattu: 16heinäkuuta2024).