Virtanen, A. (2022) ”Konstruktiivinen tutkimusote Miten koulutus ja elinkeinoelämän odotukset kohtaavat ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 8(1), ss. 46–52. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/114874 (Viitattu: 28helmikuuta2024).