Aaltola, P., Lainema, K., Laajala, M., Hämäläinen, R., Manninen, A. ja Koponen, S. (2022) ”Tiedosta tekoihin: Vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen johtajien koulutuksessa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24(1), ss. 27–43. doi: 10.54329/akakk.115628.