Sipari, S., Helenius, S., Vänskä, N., Foster, R. ja Salonen, A. O. (2023) ”Osallistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuus ammattikorkeakoulukontekstissa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24(4), ss. 10–27. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/125872 (Viitattu: 21kesäkuuta2024).