Rantanen, T., Juujärvi, S., Silvennoinen, P. ja Järveläinen, E. (2023) ”Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien digitaalinen syrjäytyminen sosiaali- ja terveysalan osaamisen haasteena”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 25(3), ss. 50–69. doi: 10.54329/akakk.137484.