Brauer, S., Mäenpää, K., Tervaskanto, M. ja Heikkinen, K.-P. (2023) ”Smart Campus - Digitalisaatio ja kehittyvät teknologiat työssä ja oppimisessa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 25(3), ss. 10–28. doi: 10.54329/akakk.137486.