Partanen, R. ja Häikiö, S. (2023) ”Toimiva monikielinen korkeakouluympäristö edistää kansainvälisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta: tapaustutkimus Lapin ammattikorkeakoulussa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 25(3), ss. 30–48. doi: 10.54329/akakk.137488.