Nokelainen, P. (2019) ”Kohti itseohjautuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(1), ss. 4–13. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84446 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).