Räkköläinen, M. ja Meriläinen, R. (2019) ”Koulutus ja osaaminen kestävässä tulevaisuudessa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(5), ss. 4–14. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84512 (Viitattu: 27toukokuuta2022).