Laininen, E. (2019) ”Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(5), ss. 16–38. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84515 (Viitattu: 16lokakuuta2021).