Siirilä, J., Salonen, A. O., Laininen, E., Pantsar, T. ja Tikkanen, J. (2019) ”Transformatiivinen oppiminen antroposeenin ajassa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(5), ss. 39–56. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84520 (Viitattu: 23tammikuuta2022).