Kilpeläinen P. ja Vettenniemi, J. (2019) ”Ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen työelämärelevanssi muuttuvassa maailmassa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(5), ss. 66–72. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84525 (Viitattu: 21tammikuuta2022).