Lehtonen, E., Rintala, H., Pylväs, L. ja Nokelainen, P. (2018) ”Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(4), ss. 10–26. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84558 (Viitattu: 15elokuuta2022).