Veermans, M., Ryymin, E., Korhonen, A.-M., Lallimo, J., Airola, J. ja Niinimäki J. (2018) ”Jaetut haasteet ja ratkaisut – opettajien digipedagogisten erikoistumiskoulutusten koulutusasteet ylittävä yhteistyöpaja”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(4), ss. 51–69. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84578 (Viitattu: 25helmikuuta2024).