Teräs, M. ja Virolainen, M. (2018) ”Ammatillisen koulutuksen tutkimus Suomessa ja Pohjoismaissa”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), ss. 4–12. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84646 (Viitattu: 13huhtikuuta2024).