Virolainen, M. ja Teräs, M. (2018) ”Christian Helms Jørgensenin ajatuksia ammatillisen koulutuksen tutkimuksesta ja Pohjoismaisesta yhteistyöstä”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), ss. 73–75. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84692 (Viitattu: 19huhtikuuta2024).