Teräs, M. ja Virolainen, M. (2018) ”Hæge Noren ajatuksia ammatillisen koulutuksen tutkimuksesta ja Pohjoismaisesta yhteistyöstä”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), ss. 76–78. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84693 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).