Huhtala, S. ja Ihantola, P. (2017) ”Oppimisanalytiikka digitaalisessa ympäristössä”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), ss. 4–6. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84745 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).