Malmi, L. ja Kauppinen, T. (2017) ”Aalto Online Learning etsii uudenlaista kulttuuria oppimiseen ja opetukseen”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), ss. 50–57. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84781 (Viitattu: 19huhtikuuta2024).