Mahlamäki-Kultanen, S. ja Räkköläinen, M. (2016) ”Tutkimus- ja kehittämisympäristö oppimisympäristönä”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 18(4), ss. 4–8. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84812 (Viitattu: 8elokuuta2022).