Koskela, T., Reis, T. ja Sinkkonen, H.-M. (2016) ”Irrallisuudesta osallisuuteen – valmiuksia koulupudokkuuden vähentämiseen”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 18(4), ss. 9–23. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84824 (Viitattu: 27syyskuuta2022).