Laitinen, A., Kinnunen, A. ja Väisänen, T. (2019) ”Tulevaisuuden ennakointia – opintojen nivelvaiheita kehittämässä: Opiskelijoiden kokemuksia ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopiskelun nivelvaiheen yhteistyöstä”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(5), ss. 89–97. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84832 (Viitattu: 28tammikuuta2022).