Ammattikasvatuksen aikakauskirja (2016) ”Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa: Lectio KT, lehtori Kaisa Rädyn väitöskirjan tarkastustilaisuudesta 1.4.2016, Helsingin yliopisto”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 18(4), ss. 68–72. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/84856 (Viitattu: 8elokuuta2022).