Airila, A., Mattila-Holappa, P., Kurki, A.-L. ja Nykänen, M. (2019) ”Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(2), ss. 24–41. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/86932 (Viitattu: 18heinäkuuta2024).