Virolainen, M., Heikkinen, H. L., Siklander, P. ja Laitinen-Väänänen, S. (2019) ”Mitä ovat oppimisen ekosysteemit?”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(4), ss. 4–25. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/89249 (Viitattu: 30kesäkuuta2022).