Pakkala, A., Väänänen, I., Brauer, S., Karapalo, T., Virkki-Hatakka, T. ja Kettunen, J. (2019) ”Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä”., Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(4), ss. 62–72. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/89252 (Viitattu: 16lokakuuta2021).