Rintala, H., Mikkonen, S., Pylväs, L., Nokelainen, P. ja Postareff, L. (2016) ”Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 17(4), ss. 9–21. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/89448 (Viitattu: 21heinäkuuta2024).