Arvola, O., Reunamo, J. ja Kyttälä, M. (2020) ”Kohti kieli- ja kulttuuritietoista kasvatusta. Kasvattajat lasten osallisuuden mahdollistajina varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä”, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(1), ss. 44–60. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/91032 (Viitattu: 1elokuuta2021).